Growtech | Exhibition 2023

Hơn 500+ nhà triển lãm đã đăng ký

Xag Mekong | Gian hàng số: Đang cập nhật...

Các sản phẩm và dịch vụ của XAG MEKONG được xây dựng trên nền tảng kết hợp giữa công nghệ hiện đại của thế giới và khả năng sáng tạo của con người Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi không ngừng nghiên cứu, tối ưu hóa sản phẩm, dịch vụ để có sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ hiện đại và phương thức canh tác của nông dân, từ đó nâng cao chất lượng sản...

Danh mục:

Thiết Bị, Công Nghệ, Máy Móc, Công Cụ, Dụng Cụ Ngành Nông Nghiệp
Chuyển Đổi Số Ứng Trong Ngành Nông Nghiệp
+84 28 3823 9052+84 24 3516 2063