Growtech | Exhibition 2023

Sẽ có một email với đường LINK được gửi tự động đến hòm thư sau khi đăng ký, hãy sử dụng link để vào triển lãm.

 

Email: [email protected] or [email protected]
Website: www.adpex.vn , www.growtech.vn

 

Đăng ký ngay tại form dưới đây để nhận email xác nhận tham quan triển lãm

Đăng ký tham quan

Please return this form by 30/11/2023


+84 28 3823 9052+84 24 3516 2063