Growtech | Exhibition 2023

Growtech Video

Nơi cập nhật các thông tin mới nhất về triển lãm Growtech.


image
GPS - GLOBAL PACKAGING SOLUTION Interview
image
JVSF Interview
image
Khai mạc Triển lãm Growtech Vietnam 2019
image
[ VTV1] Triển lãm Quốc tế Thiết bị & công nghệ Nông- Lâm - Ngư Nghiệp - Growtech Vietnam chính thức khai mạc
image
[GROWTECH 2019] Lễ khai mạc Triển lãm Quốc tế Thiết bị & Công nghệ Nông - Lâm - Ngư Nghiệp
image
[GROWTECH 2019] Press Conference
image
[GROWTECH 2019] Dẫn tin Truyền hình Thông Tấn Xã: Họp Báo GROWTECH EXPO 2019
image
[GROWTECH 2019] IE IE
image
[GROWTECH 2019] Black Mulch Film
image
[GROWTECH 2019] SUNCUE Grain Dryer

+84 28 3823 9052+84 24 3516 2063