Growtech | Exhibition 2022

Ngành hàng


 

TRỒNG TRỌT

Hạt giống, giống cây trồng
Phân bón, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, cải tạo đất,...
Thiết bị phun thuốc, rải phân bón,...
Vườn ươm, nhà kính
Hệ thống, thiết bị tưới tiêu
Máy móc canh tác: máy cày, máy bừa, máy cấy, máy gặt, máy gieo hạt,...
Nông cụ: lưỡi cày, cuốc, liềm gặt, hái,..

CHĂN NUÔI

Thức ăn & dinh dưỡng chăn nuôi
Thuốc thú y, vắc xin, nhân giống
Thiết bị và vật liệu chuồng trại
Hệ thống & thiết bị cung cấp thức ăn nước uống
Thiết bị & dụng cụ vệ sinh chuồng trại

NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

 

Nông dân - Sản xuất cây trồng
Nông dân – Chăn nuôi gia súc, gia cầm
Nhà chế biến
Đại lý / Nhà phân phối
Nhà nhập khẩu / Nhà giao dịch

KHÁC

Thiết bị theo dõi thời tiết, cảnh báo thiên tai
Thiết bị giám sát, điều khiển
Thiết bị, dây chuyền vân chuyển
Hệ thống, thiết bị sưởi, điều khiển nhiệt độ
 Hệ thống, thiết bị bảo quản và lưu trữ đóng gói
Dịch vụ liên quan

 

 

 +84 28 3823 9052+84 24 3516 2063