Growtech | Exhibition 2023

Hơn 500+ nhà triển lãm đã đăng ký

PIPRO CO., LTD | Gian hàng số: E13

Kể từ khi thành lập vào năm 2006, PIPRO Co., Ltd. đã hoạt động trong lĩnh vực sản xuất ống nước và nước thải PE và phụ kiện PE. Chúng tôi đã cung cấp một giải pháp PE PIPING khác biệt. Thông qua quá trình thủ công hóa kỹ lưỡng và kiểm soát chất lượng, chúng tôi đang vận hành các sản phẩm chất lượng cao và xây dựng lòng tin của người tiêu dùng là ưu...

Danh mục:

Thiết Bị, Công Nghệ, Máy Móc, Công Cụ, Dụng Cụ Ngành Nông Nghiệp
+84 28 3823 9052+84 24 3516 2063