Growtech | Exhibition 2024

Hơn 500+ nhà triển lãm đã đăng ký

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯƠNG LAI THÔNG MINH NHẬT VIỆT | Gian hàng số: A4

Từ đầu những năm 2000, Tiến Sỹ Yukihiro Sugiyama và các cộng sự từ Đại học Tokyo đã nghiên cứu và chiết xuất thành công Organic Carbon (Carbon hữu cơ) trong phòng thí nghiệm. Carbon hữu cơ đã được áp dụng thực tế vào các lĩnh vực sản xuất, cải tạo môi trường và chăm sóc sức khỏe con người. Tại Việt Nam, từ cuối năm 2019, Chủ tịch JVSF và Tiến...

Danh mục:

Phân bón & Hóa chất Nông nghiệp

JIANGSU KUIMU INDUSTRIAL CO., LTD | Gian hàng số: D15

Công ty chúng tôi đặt tại Trung Quốc, chúng tôi cũng có hoạt động kinh doanh tại Campuchia, chúng tôi chủ yếu xuất nhập khẩu phân bón, đặc biệt là ở Campuchia và Việt Nam.

Danh mục:

Phân bón & Hóa chất Nông nghiệp
+84 28 3823 9052+84 24 3516 2063