Growtech | Exhibition 2024

JIANGSU KUIMU INDUSTRIAL CO., LTD


Website:
n/a
Youtube:
n/a

Công ty chúng tôi đặt tại Trung Quốc, chúng tôi cũng có hoạt động kinh doanh tại Campuchia, chúng tôi chủ yếu xuất nhập khẩu phân bón, đặc biệt là ở Campuchia và Việt Nam.


Danh sách sản phẩm

Image

npk-15-15-15

Estimate price: 0 đ

"Import From China High Quality"
Image

kali: 0-0-60

Estimate price: 0 đ

From Laos
Image

urea-46-0-0

Estimate price: 0 đ

"Import From China High Quality"
+84 28 3823 9052+84 24 3516 2063