Growtech | Exhibition 2020

CƠ HỘI CHO NHÀ THẦU CUNG ỨNG PHÂN BÓN, HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP VÀ CON GIỐNG, THIẾT BỊ VẬT TƯ CHĂN NUÔI - Cập nhật ngày 06/05/2019

2019-05-07 - 1 year ago

BẢN TIN GROWTECH SỐ 1


1. Bên mời thầu:
 Trung tâm Khuyến nông Hà Nội

Gói thầu: Mua bò giống sinh sản năm 2019 (Số thông báo: 2019046126 – 00. Thời điểm đăng tải: 02/05/2019 16:29)

Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày

Dự án: Mua bò giống sinh sản năm 2019

Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố Hà Nội hỗ trợ và kinh phí đối ứng với các đơn vị, cá nhân tham gia mô hình

Hình thức LCNT: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT: Một gian đoạn một túi hồ sơ

Thời gian phát hành HSMT: Từ 16 giờ 29 ngày 02/05/2019 đến thời điểm đóng thầu (09 giờ 00 ngày 13/05/2019)

Địa điểm: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Giá bán 1 bộ HSMT: Miễn phí

Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng

Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh

Thời điểm mở thầu: 09 giờ 00 ngày 13/05/2019

 

2. Bên mời thầu: Công Ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tư vấn Đồng Thuận Thành

Gói thầu: Mua kít và hóa chất phục vụ xét nghiệm thực hiện các chương trình giám sát kháng thể sau tiêm phòng và giám sát vi rút gia cầm năm 2019 (Số thông báo: 20190505029 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/05/2019 14:16)

Nội dung chính của gói thầu: Gói thầu gồn 02 phần, nhà thầu có thể tham dự một hoặc cả hai phần của gói thầu:
Phần 1: Mua kít xét nghiệm thực hiện các chương trình giám sát kháng thể sau tiêm phòng năm 2019, giá trị 599.560.258 đồng. 
Phần 2: Mua hóa chất xét nghiệm phục vụ chương trình giám sát vi rút cúm gia cầm năm 2019, giá trị 240.560.258 đồng.
Nhà thầu chuẩn bị đảm bảo dự thầu tương ứng với số phần gói thầu mà mình tham dự như sau (nếu tham dự nhiều phần thì cộng tổng giá trị các phần đó): Phần 01: 6.000.000 đồng; Phần 02: 3.000.000 đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày

Dự án: Mua kít và hóa chất phục vụ xét nghiệm thực hiện các chương trình giám sát kháng thể sau tiêm phòng và giám sát vi rút gia cầm năm 2019

Nguồn vốn: Nguồn kinh phí nhiệm vụ chi không thường xuyên – Sự nghiệp thú ý năm 2019

Hình thức LCNT: Chào hàng cạnh tranh trong nước

Phương thức LCNT: Một gian đoạn một túi hồ sơ

Thời gian phát hành HSYC: Từ 07giờ 30 ngày 08/05/2019 đến thời điểm đóng thầu (14 giờ 00 ngày 15/05/2019)

Địa điểm: Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Bình Dương, Số 60, Đường Lê Thị Trung, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Giá bán 1 bộ HSYC: 1.000.000 đồng

Bảo đảm dự thầu: 9.000.000 đồng

Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt

Thời điểm mở thầu: 14 giờ 10 ngày 15/05/2019

 

3. Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk

Gói thầu: Cung ứng phân hữu cơ bón lót cho các loaijc ây ăn dài ngày tại dự án đầu tư trồng ccaau ăn quả ứng dụng công nghệ cao năm 2019 (Số thông báo 20190502938 – 00. Thời điểm đăng tải: 02/05/2019 16:49)

Nội dung chính của gói thầu: Cung ứng phân hữu cơ bón lót cho các loại cây ăn quả dài ngày tại dự án đầu tư trồng cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao năm 2019

Thời gian thực hiện hợp đồng: 25 ngày

Dự án: Cung ứng phân hữu cơ bón lót cho các loại  cây ăn dài ngày tại dự án đầu tư trông cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao năm 2019

Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh của công ty năm 2019

Hình thức LCNT: Chào hàng cạnh tranh trong nước

Phương thức LCNT: Một gian đoạn một túi hồ sơ

Thời gian phát hành HSYC: Từ 09 giờ 00 ngày 07/05/2019 đến thời điểm đóng thầu (09 giờ 00 ngày 15/05/2019)

Địa điểm: Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk, số 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Giá bán 1 bộ HSYC: 500.000 đồng

Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng

Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt

Thời điểm mở thầu: 09 giờ 00 ngày 15/05/2019

 

4. Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk

Gói thầu: Cung ứng phân sinh học (dạng lỏng) và đảm nhiệm công tác bón phân cho vườn cao su tại các chi nhánh nông trường năm 2019 (Số thông báo 20190502849 – 00. Thời điểm đăng tải: 02/05/2019 16:36)

Nội dung chính của gói thầu: Cung ứng phân sinh học (dạng lỏng) và đảm nhiệm công tác bón phân cho các vườn cao su tại các chi nhánh nông trường năm 2019

Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày

Dự án: Cung ứng phân sinh học (dạng lỏng) và đảm nhiệm công tác bón phân cho các vườn cao su tại các chi nhánh nông trường năm 2019

Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh năm 2019 của công ty

Hình thức LCNT: Chào hàng cạnh tranh trong nước

Phương thức LCNT: Một gian đoạn một túi hồ sơ

Thời gian phát hành HSYC: Từ 08 giờ 00 ngày 07/05/2019 đến thời điểm đóng thầu (08 giờ 00 ngày 15/05/2019)

Địa điểm: Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk, số 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Giá bán 1 bộ HSYC: 500.000 đồng

Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng

Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt

Thời điểm mở thầu: 08 giờ 00 ngày 15/05/2019

Cập nhật báo đấu thầu số 79 (ngày 03/05/2019) và số 80 ngày 06/05/2019

+84 28 3823 9052+84 24 3516 2063