Growtech | Exhibition 2024

Nhập khẩu phân bón 4 tháng năm 2021 từ Trung Quốc chiếm 46% tổng kim ngạch

2021-08-06 - 2 years ago

Theo thống  kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu phân bón các loại trong 4 tháng năm 2021 tăng cả về lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2020, với mức tăng tương ứng 1,4%, 9,5% và 8%, đạt 1,33 triệu tấn, trị giá 359,59 triệu USD, giá trung bình 270,8 USD/tấn.

Riêng nhập khẩu phân bón tháng 4/2021đạt 342.118 tấn, tương đương 95,89 triệu USD, giá phân bón nhập khẩu trung bình đạt 280,3 USD/tấn, giảm 10,4% về lượng, giảm 10,8% về kim ngạch và giảm 05% về giá so với tháng 3/2021; so với cùng tháng năm 2020 thì tăng cả về lượng, kim ngạch và giá, với mức tăng tương ứng 6%, 16,4% và 9,8%.

Trung Quốc là thị trường lớn nhất cung cấp phân bón các loại cho Việt Nam, chiếm trên 46% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước; nhập khẩu phân bón từ Trung Quốc 4 tháng đạt 616.003 tấn, tương đương 166,16 triệu USD, giá phân bón nhập khẩu trung bình 269,8 USD/tấn, tăng 7,5% về lượng , tăng 23% về kim ngạch và tăng 14,5% về giá so với cùng kỳ năm 2020. Riêng trong tháng 4/2021, nhập khẩu phân bón từ thị trường này giảm rất mạnh 33,6% về lượng và giảm 30,9% về kim ngạch so với tháng 3/2021, đạt 148.262 tấn, tương đương 42,75 triệu USD và cũng giảm 2,8% về lượng nhưng tăng 15,6% về kim ngạch so với tháng 4/2020.

Thị trường Đông Nam Á đứng thứ 2 về cung cấp phân bón cho Việt Nam, trong tháng 4/2021, nhập khẩu phân bón từ Đông Nam Á giảm 2% về lượng nhưng tăng 15,9% về kim ngạch so với tháng 3/2021, đạt 47.406 tấn, tương đương 13,39 triệu USD và so với tháng 4/2020 thì tăng mạnh 585,9% về lượng và tăng 632% về kim ngạch. Tính chung cả 4 tháng năm 2021 đạt 145.848 tấn, tương đương 38,5 triệu USD, giá 264 USD/tấn, chiếm trên 11% trong tổng lượng và tổng kim ngạch phân bón nhập khẩu của cả nước, tăng 16,2% về lượng và tăng 31,6% về kim ngạch và tăng 13,2% về giá so với cùng kỳ năm trước.

Tiếp đến thị trường Nga chiếm 8,1% trong tổng lượng và chiếm 9,5% trong tổng kim ngạch phân bón nhập khẩu của cả nước; nhập khẩu phân bón từ thị trường Nga đạt 107.255 tấn, tương đương 34,27 triệu USD, giá 319,5 USD/tấn, tăng 19% về lượng, tăng 12,5% về kim ngạch nhưng giảm 5,6% về giá so với cùng kỳ năm 2020. Riêng tháng 4/2021, nhập khẩu phân bón tăng mạnh 132% về lượng và tăng 94% về kim ngạch so với tháng 3/2021, đạt 44.282 tấn, tương đương 13,04 triệu USD; so với tháng 4/2020 cũng tăng 54,3% về lượng và tăng 34,2% về kim ngạch.

Nhìn chung, nhập khẩu phân bón từ đa số các thị trường chủ đạo đều tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu phân bón 4 tháng năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/5/2021 của TCHQ)

Nguồn: agrotrade.gov.vn+84 28 3823 9052+84 24 3516 2063