Growtech | Exhibition 2023

Việt Nam xuất siêu 3,27 tỷ USD nông sản trong 5 tháng đầu năm

2021-06-07 - 2 years ago

Theo Bộ NN&PTNT, 5 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản ước đạt 42,4 tỷ USD, trong đó xuất siêu khoảng 3,3 tỷ USD, giảm 28,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính riêng trong tháng 5, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 5 tỷ USD, tăng 40% so với tháng 5/2020, tăng 1,3% so với tháng 4/2021.

Tính chung 5 tháng, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 23 tỷ USD, tăng 30,3% so với 5 tháng năm 2020. 

5 tháng đầu năm, nhiều sản phẩm, nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu tăng gồm cao su, chè, gạo, nhóm hàng rau quả, hồ tiêu, hạt điều, sắn và sản phẩm từ sắn, sản phẩm chăn nuôi, cá tra, tôm; sản phẩm gỗ, mây, tre, cói thảm; quế,… 

Cán cân thương mại những nhóm hàng chính. Nguồn: Bộ NN&PTNT

Điển hình là mặt hàng cao su và gỗ tăng mạnh với mức tăng trưởng lần lượt 94% và 75%.

Riêng hồ tiêu dù khối lượng xuất khẩu giảm giảm 16%, nhưng nhờ giá xuất khẩu bình quân tăng nên giá trị xuất khẩu vẫn tăng 25%, đạt 387 triệu USD. 

Về thị trường xuất khẩu, ước giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 5 tháng của Việt Nam tới các thị trường thuộc khu vực châu Á chiếm 46,5% thị phần, châu Mỹ 27%, châu Âu 10,1%, châu Đại Dương 1,3% và châu Phi 1,7%.

Về nhập khẩu, Bộ NN&PTNT cho biết, trong 5 tháng, kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng nông, lâm thủy sản ước khoảng 19,6 tỷ USD, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2020. 

Trong số đó, giá trị nhập khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 7 tỷ USD, tăng 126,9%. Nhóm sản phẩm chăn nuôi đạt khoảng 1,52 tỷ USD, tăng 23,2%. Nhóm hàng thủy sản ước khoảng 881 triệu USD, tăng 26%. 

Nhóm lâm sản chính khoảng 1,34 tỷ USD, tăng 42,3%. Nhóm sản phẩm đầu vào sản xuất khoảng 2,9 tỷ USD, tăng 36,5%.

Nguồn: https://vietnambiz.vn/viet-nam-xuat-sieu-327-ty-usd-nong-san-trong-5-thang-dau-nam-20210529210351407.htm+84 28 3823 9052+84 24 3516 2063