Growtech | Exhibition 2023

Robot dùng công nghệ thị lực để hái ớt

2021-05-10 - 2 years ago

Robot dùng thuật toán xác định độ chín và hái ớt bằng công nghệ tự động. Phát minh này thuộc nhóm chuyên gia Israel kết hợp các nhà nghiên cứu châu Âu.

Nguồn: https://nongnghiep.vn/robot-dung-cong-nghe-thi-luc-de-hai-ot-d290116.html+84 28 3823 9052+84 24 3516 2063