Growtech | Exhibition 2021

Trồng dưa hấu leo giàn

2021-03-03 - 1 month ago

Vườn dưa hấu rộng khoảng 500 m2 được ông Huỳnh Văn Hiệp trồng bằng mô hình leo giàn, trái đựng trong giỏ nhựa, cho năng suất thu hoạch cao mỗi vụ.

 

+84 28 3823 9052+84 24 3516 2063