Growtech | Exhibition 2021

Khử khuẩn nông sản cần giải cứu của Hải Dương

2021-02-25 - 1 month ago

Hàng chục người mặc đồ bảo hộ cùng người dân thu hoạch và khử khuẩn, vận chuyển nông sản đưa đi giải cứu trong thời gian toàn tỉnh giãn cách, một số nơi đang phong tỏa.

 

Nguồn: internet

+84 28 3823 9052+84 24 3516 2063