Growtech | Exhibition 2021

Không phát triển nông nghiệp hữu cơ ồ ạt

2020-12-14 - 1 month ago

Các địa phương không phát triển nông nghiệp hữu cơ ồ ạt mà từng bước hướng đến hữu cơ và đạt hữu cơ.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) Trần Thanh Nam đã nhấn mạnh như vậy tại hội nghị "Triển khai đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030" diễn ra chiều 2-11.

Theo ông Nam, từ khi nghị định 109 về nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp hữu cơ có hiệu lực từ năm 2018, sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở nước ta đã phát triển mạnh. Điều này cho thấy tiềm năng phát triển nông nghiệp hữu cơ còn dư địa nhưng cần phát triển sao cho phù hợp.

 

Hội nghị "Triển khai đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030" diễn ra chiều 2-11 - Ảnh: CHÍ TUỆ

Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030 đặt mục tiêu năm 2025, tổng diện tích phát triển nông nghiệp hữu cơ đạt đạt từ 1,5 - 2% tổng diện tích đất nông nghiệp và năm 2030 đạt từ 2,5-3%.

"Đây là mục tiêu rất khó, không đơn giản vì sản xuất nông nghiệp hữu cơ không phải trong ngày một ngày hai là có thể phát triển được và phát triển được thì phải quản lý được.

 

Theo Bộ NN&PTNT, diện tích canh tác hữu cơ tăng từ 53.000ha năm 2016 lên khoảng 237.000ha năm 2019. Cả nước có khoảng 46/63 tỉnh thành đang thực hiện và có phong trào sản xuất hữu cơ. Số lượng doanh nghiệp sản xuất hữu cơ là 97 doanh nghiệp, tham gia xuất khẩu là 60 doanh nghiệp với kim ngạch khoảng 335 triệu USD/năm.

Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ Việt Nam được tiêu thụ trong nước và đã xuất khẩu đi 180 nước trên thế giới, trong đó có Mỹ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc… là những thị trường tiêu thụ nông sản hữu cơ lớn nhất trên thế giới.

nguồn: https://tuoitre.vn

+84 28 3823 9052+84 24 3516 2063