Growtech | Exhibition 2020

MỘT SỐ DỰ ÁN MỜI GỌI THẦU CUNG CẤP THIẾT BỊ, VẬT TƯ NÔNG LÂM NGHIỆP ( cập nhật ngày 24-25/09/2019)

2019-09-27 - 4 months ago

GÓI THẦU

THỜI GIAN PHÁT HÀNH

Trung tâm phát triển nông nghiệp Hà Nội

Gói thầu: Cung cấp bao chứa phục vụ sản xuất lúa chất lượng theo hướng xuất khẩu

Gói thầu: Mua máy móc, thiết bị thủy sản

07:52 ngày 23/09/2019

08:08 ngày 21/09/2019

Trung tâm giống vật nuôi Long An

Gói thầu: Mua thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo cai sữa và heo thịt tháng 9/2019

15:00 ngày 26/09/2019

Chi cục Phát triển nông thôn Lâm Đồng

Gói thầu: Mua máy nông nghiệp – Mô hình cơ giới hóa sản xuất ở Lâm Đồng

08:00 ngày 26/09/2019

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Gói thầu: Cung ứng giống lúa nếp N87 và cây vụ đồng khôi phục sản xuất do lũ quét năm 2017

08:00 ngày 28/09/2019

Ủy bạn nhân dân xã Ayun

Gói thầu: Cung cấp lưới bắt cá

08:00 ngày 27/09/2019

Nguồn cập nhật : Báo Đấu thầu số 180-181 ngày 24-25/09/2019

+84 28 3823 9052+84 24 3516 2063