Growtech | Exhibition 2020

MỘT SỐ DỰ ÁN MỜI GỌI THẦU CUNG CẤP THIẾT BỊ, VẬT TƯ NÔNG LÂM NGHIỆP ( cập nhật ngày 06-07/08/2019)

2019-08-09 - 6 months ago

GÓI THẦU

THỜI GIAN PHÁT HÀNH

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Trị

Gói thầu: Mua vật tư phân bón

11:30 ngày 08/08/2019

Trung tâm Chuyenr giao công nghệ và Khuyến nông

Gói thầu: Vật tư phân bón

09:12 ngày 12/08/2019

Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lăk

Gói thầu: Cung ứng phân bón sinh học

08:00 ngày 09/08/2019

 

Nguồn cập nhật : Báo Đấu thầu số 146-147 ngày 06-07/08/2019

+84 28 3823 9052+84 24 3516 2063