Growtech | Exhibition 2020

Một số dự án mời gọi thầu cung cấp vật tư, thiết bị nông- lâm-ngư nghiệp (cập nhật ngày 02-05/08/2019)

2019-08-07 - 11 months ago

GÓI THẦU

THỜI GIAN PHÁT HÀNH

Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ Davilaw

Gói thầu: Cung cấp phân bón chăm sóc cây cao su năm 2019

09:00 ngày 06/08/2019

Trung tâm Khuyến nông Gia Lai

Gói thầu: Mua vật tư nông nghiệp (phân bón, thuốc BVTV,…)

09:31 ngày 01/08/2019

Công ty cổ phần Bông và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Gói thầu: Mua vật tư nông nghiệp cho mô hình khuyến nông tại Tuyên Quang và Điện Biên

08:00 ngày 08/08/2019

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chư Puh, tỉnh Gia Lai

Gói thầu: Xây dựng hệ thống tưới

10:00 ngày 07/08/2019

 Nguồn cập nhật : Báo Đấu thầu số 144,145 ngày 02-05/08/2019

 

+84 28 3823 9052+84 24 3516 2063