Growtech | Exhibition 2020

Một số dự án mời gọi thầu cung cấp vật tư, thiết bị nông- lâm-ngư nghiệp ( cập nhật ngày 31/07-01/08 /2019)

2019-08-03 - 11 months ago

GÓI THẦU

THỜI GIAN PHÁT HÀNH

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Gói thầu: Mua phân bón, dụng cụ tiêu hao, thuốc bảo vệ thực vật

10:00 ngày 06/08/2019

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II

Gói thầu: Cung cấp máy thổi khí và sửa chữa cơ sở thí nghiệm nuôi ngao móng tay chúa

11:00 ngày 02/08/2019

Trung tâm Thông tin – Tư vấn – Dịch vụ Tài Chính Tiền Giang

Gói thầu: Mua phân hữu cơ hỗ trợ cho người trồng lúa áp dụng giống mới

10:00 ngày 05/08/2019

Công ty TNHH MTV 715

Gói thầu: Cung ứng máng che mưa mặt cạo, bát hứng mủ sảnh, kiểng đỡ bát, máng dẫn mủ, túp che bát hứng mủ, keo dán máng

08:00 ngày 05/08/2019

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tu Mơ Rông

Gói thầu: Mua phân bón

08:00 ngày 02/08/2019

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Nguyên

Gói thầu: Mua thuốc BVTV

09:00 ngày 02/08/2019

Trung tâm Khuyến nông TPHCM

Gói thầu: Cung cấp vật tư (phân bón các loại) phục vụ mô hình trình diễn khuyến nông

08:02 ngày 31/07/2019

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Gói thầu: Cung ứng phân bón

09:24 ngày 31/07/2019

Nguồn cập nhật : Báo Đấu thầu số 142,143 ngày 31/07-01/08/2019

+84 28 3823 9052+84 24 3516 2063