Growtech | Exhibition 2020

[vedio] Growtech 2019: SUNCUE Grain Dryer

2019-08-17 - 11 months ago

Tập đoàn SUNCUE được thành lập vào năm 1966. Suncue đã liên tục phát minh ra công nghệ sấy tiên phong trong hơn 50 năm qua và tiếp thị toàn cầu tới hơn 50 quốc gia trên thế giới, với bằng sáng chế về công nghệ "đốt cháy hoàn toàn".

 

Nguồn Adpex

+84 28 3823 9052+84 24 3516 2063