Growtech | Exhibition 2019

Một số dự án mời gọi thầu cung cấp thiết bị, vật tư nông lâm nghiệp (cập nhật ngày 25-30/07/2019)

2019-07-31 - 4 months ago

GÓI THẦU

THỜI GIAN PHÁT HÀNH

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Chợ Đồn

Gói thầu: Cung ứng giống, phân bón, men xử lý rơm

13:30 ngày 29/07/2019

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển khoa học công nghệ Kim Bôi Hòa Bình

Gói thầu: Mua máy thái cỏ

16:00 ngày 29/07/2019

Công ty TNHH Nông dược Trường Minh

Gói thầu: Mua phân bón, giá thể, đất ươm cây, hạt giống chấp, lưới, dây tưới, máy bơm, vật tư khác

09:00 ngày 02/08/2019

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Đại An

Gói thầu: Mua phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo cho việc chăm sóc cây tại căn cứ Hậu cần – Kỹ thuật

08:00 ngày 02/08/2019

Binh Đoàn 15

Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị Bệnh xá

08:00 ngày 01/08/2019

Nguồn cập nhật : Báo Đấu thầu số 138-141 ngày 25-30 /07/2019

+84 28 3823 9052+84 24 3516 2063