Growtech | Exhibition 2020

CƠ HỘI CHO NHÀ THẦU SẢN XUẤT MÁY MÓC, THIẾT BỊ NÔNG NGHIỆP VÀ SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ

2019-05-11 - 1 year ago

BẢN TIN GROWTECH SỐ 2

  1. Bên mời thầu: Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Gói thầu: Hỗ trợ phân hữu cơ vi sinh bón lót phục vụ trồng mới chè năm 2019 trên địa bàn huyện Tân Uyên theo chương trình Đề án phát triển vùng chè tập trung chất lượng cao giai đoạn 2015-2020 (Số thông báo: 20190516714 – 00. Thời điểm đăng tải: 08/05/2019 08:38)

Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày

Dự án: Hỗ trợ phân hữu cơ vi sinh bón lót phục vụ trồng mới chè năm 2019 trên địa bàn huyện Tân Uyên theo chương trình Đề án phát triển vùng chè tập trung chất lượng cao giai đoạn 2015-2020

Nguồn vốn: Nguồn vốn đề án phát triển vùng chè tập trung

Hình thức LCNT: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian phát hành HSMT: Từ 08 giờ 38 ngày 08/05/2019 đến thời điểm đóng thầu (09 giờ 00 ngày 24/05/2019

Địa điểm: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Giá bán 1 bộ HSMT: Miễn phí

Bảo đảm dự thầu: 61.200.000 đồng

Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh

Thời điểm mở thầu: 09 giờ 00 ngày 24/05/2019

 

  2. Bên mời thầu: Trung Tâm Khuyến Nông tỉnh Vĩnh Phúc

Gói thầu: Mua các loại máy gieo hạt, khay nhựa gieo mạ, máy cấy 4 hàng và máy cấy 6 hàng (Số thông báo: 20190518420 – 00. Thời điểm đăng tải: 08/05/2019 14:30)

Thời gian thực hiện hợp đồng: 8 tháng

Dự án: Xây dựng và phát triển MH ứng dụng mạ khay, máy cấy trong sản xuất lúa tại các tỉnh Trung du, ĐBSH năm 2019

Nguồn vốn: Kinh phí sự nghiệp của Trung tâm KNQG năm 2019 và người sản xuất đóng góp

Hình thức LCNT: Chào hàng cạnh tranh tron nước

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian phát hành HSMT: Từ 14 giờ 30 ngày 13/05/2019 đến thời điểm đóng thầu (14 giờ 30 ngày 20/05/2019

Địa điểm: Trung tâm Khuyến nông tỉnh Vĩnh Phúc, số 02, Phan Bội Châu, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Giá bán 1 bộ HSYC: Miễn phí

Bảo đảm dự thầu: 9.600.000 đồng

Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt

Thời điểm mở thầu: 15 giờ 00 ngày 20/05/2019

 

    3. Bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh

Gói thầu: Gói thầu số 1 Phân NPK 16-8-16 (Số thông báo: 20190516313 – 00. Thời điểm đăng tải: 07/05/2019 17:34)

Nội dung chính của gói thầu: Mua phân NPKK 16-8-16


Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày

Dự án: Phân bón năm 2019

Nguồn vốn: Vốn công ty

Hình thức LCNT: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian phát hành HSMT: Từ 08 giờ 00 ngày 13/05/2019 đến thời điểm đóng thầu (08 giờ 00 ngày 23/05/2019

Địa điểm: Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh, khu phố Ninh Thuận, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tinht Bình Phước

Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng

Bảo đảm dự thầu: 100.000.000 đồng

Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec

Thời điểm mở thầu: 08 giờ 30 ngày 23/05/2019

Cập nhật báo đấu thầu ngày 09/05/2019

+84 28 3823 9052+84 24 3516 2063