Growtech | Exhibition 2018

Growtech galleries

Các hình ảnh về gian hàng, khách mời, quy mô hàng năm của Growtech


Image

3

2017-12-19
Image

2

2017-12-19
Image

1

2017-12-19
Image

chuẩn bị khai mạc 4

2017-12-18
Image

chuẩn bị khai mạc 2

2017-12-18
Image

chuẩn bị khai mạc 1

2017-12-18

Our Partners

 • Sunrising
  Sunrising
 • UBM plc
  UBM plc
 • Aqua culture
  Aqua culture
 • Livestock Taiwan
  Livestock Taiwan