Liên hệ

Growtech Expo

Địa chỉ: Phòng 405, số 20 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Số điện thoại:+84 4 35 162 063 / +84 8 38 239 052  – Fax: +84 8 38 239 053

Email: growtech@growtech.vn